งานพระราชทานเพลิงสรีระหลวงตามหาบัว,

The album contains 67 photos (2 pages).

<   1   2   >
SAM_0023.JPGSAM_0026.JPGSAM_0054.JPGSAM_0092.JPGSAM_0118.JPG
SAM_0142.JPGSAM_0143.JPGSAM_0145.JPGSAM_0149.JPGSAM_0150.JPG
SAM_0151.JPGSAM_0152.JPGSAM_0153.JPGSAM_0154.JPGSAM_0161.JPG
SAM_0162.JPGSAM_0164.JPGSAM_0176.JPGSAM_0175.JPGSAM_0178.JPG
SAM_0182.JPGSAM_0188.JPGSAM_0189.JPGSAM_0195.JPGSAM_0194.JPG
SAM_0191.JPGSAM_0197.JPGSAM_0196.JPGSAM_0198.JPGSAM_0199.JPG
SAM_0201.JPGSAM_0200.JPGSAM_0202.JPGSAM_0203.JPGSAM_0206.JPG
SAM_0207.JPGSAM_0208.JPGSAM_0212.JPGSAM_0213.JPGSAM_0214.JPG
SAM_0217.JPGSAM_0226.JPGSAM_0227.JPGSAM_0228.JPGSAM_0229.JPG
SAM_0230.JPGSAM_0233.JPGSAM_0235.JPGSAM_0236.JPGSAM_0330.JPG
<   1   2   >

Back to album list.

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.